OM Mig
 

Jag har tidigare i livet arbetat med djur, framför allt hästar och senare utbildat mig till auktoriserad socionom. Efter att ha arbetat inom socialtjänsten och skolväsendet valde jag att specialisera mig på samtalets behandlande samt läkande kraft och har under flera år arbetat inom psykiatrin. Jag har de senaste åren arbetat på familjerådgivning med parterapi samt privat med enskild psykoterapi och med parterapier. 

Som legitimerad psykoterapeut, med steg 1 i psykodynamisk terapi (PDT) och steg 2 i kognitiv beteende terapi (KBT) har jag en bredd av metoder och erfarenheter som ger mig goda möjligheter att möta dig i dina behov.

Jag har stor erfarenhet av olika samtalsmetoder som Lösningsfokuserad terapi, Motiverande samtal, Psykodynamisk terapi samt KBT där bland annat Mindfullness, ACT, Schematerapi och Compassion Focus Therapy ingår. Andra former av samtal jag kan erbjuda är Stödjande samtal, Kris samtal, Sorgbearbetning samt stöd vid egen eller anhörigs 12-stegs behandling. Jag är även utbildad inom Emotionellt Fokuserad Parterapi (EFT) samt går nu steg 3 som psykoterapeut, en 1,5 års handledarutbildning.


"Holding on to anger is like drinking poison and expecting the other person to die" - Buddha