Välkommen
 

Du som har sökt dig till min sida har förmodligen hittat hit för att det finns något du önskar att få stöd eller hjälp med. Oavsett anledning kan det ibland vara svårt att ta sig vidare och hitta lösningar på egen hand, det kan därför vara till stor hjälp att söka professionellt stöd och vägledning. 

Vi är ständigt inbegripna i en process där erfarenheter och upplevelser väcker olika tankar och känslor som påverkar oss, ibland kan det därför vara värdefullt att få möjlighet att träffa någon utomstående och reflektera kring sitt liv och tillvaro. 

I psykoterapi får Du möjlighet och stöd att förstå dig själv bättre, att minska psykisk ohälsa, stress, oro, ångest och att öka Ditt  välbefinnande. I parterapi får Ni förutsättningar att nå fram till varandra och hitta nya vägar framåt.
Min förhoppning är att vi tillsammans hittar en lösning som passar för just Dig/Er.

Jag arbetar både privat och som ackrediterad till Region Skåne. De villkor som gäller som ackrediterad och för patienten som kommer med remiss beskrivs i ett eget avsnitt på sidan "Information och kontakt".

"The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new" - Sokrates

"The world is full of nice people, if you can´t find one, be one"